Πρόσβαση μέσω Έκδοσης WebMail για Smartphone και Tablet

Λόγω τη ευρείας χρήσης των φορητών συσκευών εκτός της βασικής έκδοσης Webmail, για την Είσοδο σας στην Υπηρεσία Edumail μέσω Webmail σας παρέχουμε επιπλέον και μία πιο φιλική έκδοση προς χρήση για συσκευές τύπου Smartphone και Tablet.

(Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από Φορητούς ή Σταθερούς Υπολογιστές).

  1. Η πρόσβαση στην συγκεκριμένη έκδοση γίνεται είτε πατώντας πάνω στην εικόνα με την ένδειξη «Webmail για Smartphone-Tablet»

είτε απευθείας από την διεύθυνση: https://edumail.teiwest.gr/mobile

  1. Για την πρόσβαση σας, εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία στην σελίδα Εισόδου (όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα), τα στοιχεία (1) ολόκληρο το Ακαδημαϊκό eMail για παράδειγμα username@xxx.teiwest.gr (όπου username το Όνομα Χρήστη Ακαδημαϊκού Λογαριασμού-URegister που διαθέτετε xxx το επίθεμα του τμήματος σας) και (2) τον Κωδικό Ακαδημαϊκού Λογαριασμού-URegister που διαθέτετε.
  2. Επιλέγεται «Σύνδεση» για να ολοκληρώσετε.

  1. Εφόσον τα στοιχεία που έχετε εισάγει είναι σωστά θα σας εμφανισθεί το κεντρικό περιβάλλον της εφαρμογής webmail.

(ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν δεν γνωρίζετε ποιο είναι το ακαδημαϊκό σας email χρησιμοποιήστε την βασική έκδοση Webmail και αφού κάνετε είσοδο σε αυτό μπορείτε να δείτε πάνω δεξιά ποιο είναι το ακαδημαϊκό σας email όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα).

Για Τεχνική Υπoστήριξη – Επικοινωνία μέσω της Φόρμας Επικοιωνίας για την Υπηρεσία EduMail πατήστε στην εικόνα που βλέπετε παρακάτω και υπάρχει διαθέσιμη στην σελίδα Εισόδου του Webmail.

Comments are closed.